ПЕЧАТИМЕ:

- ФЛАЕРИ
- БРОШУРИ
- МЕМОРАНДУМИ
- ПЛИКОВИ
- ПОКАНИ
- ДЕКЛАРАЦИИ
- НАЛЕПНИЦИ
- ДИПЛОМИ
- БЛАГОДАРНИЦИ
- ПОФАЛНИЦИ
- КАЛЕНДАРИ
- ЦД / ДВД ДИСКОВИ
- КАТАЛОЗИ
- КНИГИ

ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ:

- СЕМИНАРСКИ
- ДИПЛОМСКИ
- МАГИСТЕРСКИ
- ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ

УКОРИЧЕНИ ВО СПИРАЛА, ТВРД ПОВЕЗ ИЛИ КАКО КНИГА
"ДИГИТ КОМПЈУТЕРИ" ДООЕЛ
"Ген. М. Апостолски" Бр.24, Штип
Тел: +389 32 / 388 - 355
Моб: +389 78 / 853 - 013
e-mail: info@digit.mk
web: www.digit.mkДоколку не сакате да ги следите нашите рекламни кампањи кликнете тука