DIGITSOFT® CLUBШTO E DigitSoft® CLUB

DigitSoft® CLUB е софтверски пакет за комплетно управување со угостителски објекти. Софтверот поддржува работење со екрани на допир, безжични (PDA) терминали, таблети и паметни телефони.


ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ

Наменет е за разни видови угостителски објекти: кафулиња, ресторани, барови, клубови, дискотеки, ресторани за брза храна, хотели и сите објекти во кои се вршат угостителски услуги од било кој вид.


eMenu - Дигитално бесконтактно мени

Комплетна синхронизација на DIGITSOFT® CLUB со eMenu. Додавањата, исправките и бришењата на продуктите односно храната и пијалоците во менито, како и промената на цени за истите никогаш не било полесно и се праваи дирекно преку DIGITSOFT® CLUB. Ажурирано еднаш, достапно насекаде.


КОЈ СЕ ПРИДОБИВКИТЕ ОД КОРИСТЕЊЕТО

Побрза и подобра услуга, подобра контрола на вработените, секогаш ажурирана залиха, увид во материјално и финансиско работење, современи работни методи.


НАПРЕДЕН КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС

Корисничкиот интерфејс е прегледен и лесен за користење. Поддржува дисплеи со екран на допир за да го олесни и забрза работењето. Иконите се јасни и самите укажуваат на правилна употреба на програмата. Основни карактеристики на овој модул се: графички приказ на ресторанот (масите се прикажани во истиот распоред како во ресторанот), интуитивни икони, лесно препознатливи слики на производи, евиденција на различни начини на плаќање, печатење на специјални нарачки за бар и кујна и прикажување на целосни секојдневни операции на едно место.


РАБОТА ВО МРЕЖА

Режимот на мрежа е целосно поддржан и се препорачува за објекти со повеќе наплатни и сервисни точки. Нема ограничувања за бројот на компјутери, таблети, паметни телефони, фискални и POS печатари.


ТАБЛЕТИ И ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОНИ

Програмата поддржува работа со таблети и паметни телефони. Карактеристиките на таблетот и смартфонот одговараат на способностите на стандардната POS локација. Овој начин на работа овозможува побрза и подобра услуга преку посовремен начин на водење бизнис.


BACK OFFICE

Програмата овозможува ажурирање на податоците за артиклите, магацините и корисниците, како и други податоци потребни за функционирање на објектот. Кога внесувате артикли може да се евидентираат рецепти и пресметки на цени за артикли. Артиклите можат да се поделат на групи, подгрупи, брендови и модели во зависност од местото на продажба. Преку задната канцеларија, стоката може да се регистрира во магацини со набавни цени, како и пренос и попис на стоки. Освен тоа, овозможено е следење на недостатоците, вишоците, расходите и трошоците. Сите овие записи подоцна може да се отпечатат како посебни извештаи. Можно е да се дефинира работата во неколку смени.


МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ

Програмата поддржува работа со повеќе складишта (пр. Бар 1, Бар 2, кујна, централен магацин). Врската помеѓу магацинот и продажната точка овозможува актуелните информации да се ажурираат, како и подобра контрола на вработените. Во секој момент, можно е да се разгледа моменталната состојба, статусот на залихата на посакуваниот ден, како и прометот во секоја магацин за избраниот период. Дефиницијата на норми за секоја артикал е целосно поддржана, како и автоматизирано раздолжување на магацин според норми.


ИЗВЕШТАИ И СТАТИСТИКИ

Кога печатите извештаи, изборот може да се изврши со: вработен, период, група (подгрупа, бренд, модел) на производи или производ, место за наплата, метод на плаќање или комбинација на горенаведените критериуми. Сите информации можат да се гледаат на екранот и да се испечатени на А4 или POS печатач во случаи каде што е поудобно. Исто така е можно да се пренесат податоци во датотека PDF, Excel...


СЛЕДЕЊЕ НА РАБОТАТА НА ВРАБОТЕНИТЕ

Сите важни настани како што е доаѓање на работа, издавање сметки, сторнирање сметки, раздолжување на келнерот или затворање на работниот ден се паметат така што врз основа на овие податоци можете да се добие подобар увид во работата на вработените, како и да ги решите сите спорни ситуации.


КОМУНИКАЦИЈА СО ДРУГИ МОДУЛИ

Како во сите DigitSoft® модули така и во овој, можна е целосна автоматизација со Финансискиот модул DigitSoft® FI (автоматизација на книжења), се разбира ако корисникот обезбеди лиценца за истата.


ОСТАНАТО

Целиот систем лесно се прилагодува на потребите на одреден угостителски објект. Можни се поставувања кои ги задоволуваат барањата на корисникот. На пример: дефинирање на повеќекратни забрани, продажни места или кујни, печатење на мрежни принтери или дефинирање на различни конфигурации за секоја продажна точка.
Упатство за корисникот е обезбедено со софтверскиот пакет DigitSoft® CLUB обезбедува детални инструкции поврзани со сите клучни настани како што се внесување на нови артикли, промени во цените, затворање на ден, внесување наредби, преглед на извештаи и повеќе.
За сите корисници на софтверот DigitSoft® овозможуваме 24/7 техничка поддршка преку различни пакети за одржување.


ГАЛЕРИЈА

Контактирај не

Ние во Дигит нудиме исклучителна услуга, исто таква каква што и самите би сакале да искусиме.

Адреса

Сутјеска бр.48/4, Штип 2000 МК

Телефони

+389 32 388 355

+389 78 853 013

Е-маил

info@digit.mk

Вашата порака е испратена. Ви благодариме.
Вашата порака не е испратена.