DIGITSOFT® FIШТО Е DigitSoft® FI

DIGITSOFT® FI е комплетен модул за водење на Главна Книга и Финансии. Тој работи на Windows платформа (desktop верзија) и ја користи најголемата и најстабилна база на податоци на Microsoft. Максимално автоматизан, брз и едноставен за работа!


ВРСКА СО ОСТАНАТИ МОДУЛИ

Сите наши програми работат на принципот на поврзување со DigitSoft® FI. Така, преку креирање на сметка односно продажба преку дневни пазари во Малопродажба, или изработка на влезни-излезни документ во Малопродажба/Големопродажба, може целосно да се автоматизира водењето на Главната книга во DigitSoft® FI, како и Книгата за Влезни и Излезни Фактури и Трговската книга (Вашите продавници и/или магацини може и по пат на интернет да биде директно поврзани со DigitSoft® FI)


ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Корисникот може да ги креира следните видови на документи
 • Налог за книжење (основен)
 • Налог за книжење (детален),
 • Уплати во благајна
 • Исплати од благајна
 • Почетна состојна на благајна,
 • Слободен внес на контен план
 • Листа на налози
 • Помена на налог
 • Испратници
 • Профактури (понуди)
 • Нарачки
 • Рекламации
 • Како и голем број на документи кои се потребни во поединечни гранки, а не се неопходни за секојдневна работа (Книжно одобрение, Книжно раздолжување, Komision, Konsignacija, Импорт во Главна Книга од Малопродажба, Големопродажба, Производство, Zarada ...)


 • Специфичност на DSFI документите
 • Секој налог автоматски се снима при внесување на првата ставка во истио
 • Корисникот сам креира типови на налози во Главната книга (бројот е неограничен)
 • Потполна автоматизација на книжења во Главната книга од други модули ( да речеме, по снимање на сметките во Малопродажба, Вашиот налог во Главната книга е веќе креиран, само треба да го «повлечете», или ако работете автоматски ВЕЌЕ Е ПРОКНИЖЕН
 • Било кој налог, од било кој датум може да се «врати» наназад, т.е. нема потреба од паника и сторнирање кога ќе се маправи грешка
 • Сите налози кои се трајно снимени, автоматски генерираат БИЛАНС НА СОСТОЈБА, БИЛАНС НА УСПЕХ и БИЛАНС НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ


 • Специфичност на DSFI прегледи
 • Синтетичка картичка ГК
 • Аналитички картички ГК
 • Дневник на книжења
 • Заклучен лист
 • Детална аналитика Благајна
 • Детална аналитика ГК
 • Промет по комитенти
 • Промет по конта
 • Аналитички промет по конта
 • Биланс на состојба
 • Биланс на успех
 • Биланс на парични текови
 • Пријави за ДДВ
 • КВФ од Главна книга
 • КИГ од Главна книга • ЛОКАЛНО РАБОТЕЊЕ

  Програмот може да работи во (LAN) мрежа.
  Бројот на корисници кои директно пристапуваат до серверот за базата на податоци не е ограничен, зависи само од квалитетот на серверот.
  За потребните технички карактеристики и мрежни барања за овој тип на работа на програмата, видете тука


  ДАЛЕЧИНСКО РАБОТЕЊЕ

  Програмата дава целосна поддршка за on-line работа, така што преку VPN поврзување на компјутерите дирекно на базата со податоци може да работат поголем број on-line клиенти. Имено, нема потреба за каква било интервенција "на крајот од работниот ден", "со пренос на податоци" и слично. Секој корисник на програмата (кој има право на пристап) може да биде директно поврзан со програмата (сервер) во секое време и во реално време да следи: промет, лагер, активност на корисникот ....

  За потребните технички карактеристики и мрежни барања за овој тип на работа на програмата, видете тука


  ГАЛЕРИЈА

  Контактирај не

  Ние во Дигит нудиме исклучителна услуга, исто таква каква што и самите би сакале да искусиме.

  Адреса

  Ген.М.Апостолски бр.24, Штип 2000 МК

  Телефони

  +389 32 388 355

  +389 78 853 013

  Е-маил

  info@digit.mk

  Вашата порака е испратена. Ви благодариме.
  Вашата порака не е испратена.