DigitSoft® LDШТО Е DigitSoft® LD

DigitSoft® LD овозможува евиденција на вработени и автоматска пресметка на плата, едноставно, брзо и лесно... Комплетно автоматско генерирање на фајл за поврзување со МПИН софтверот на УЈП.


ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Специфичност на DigitSoft® LD
 • Евиденција на вработени
 • Дефинирање на организациони единици, опшитна, ФЗО, Банки
 • Едноставен начин на дефинирање на месечни параметри за пресметка на плата
 • Автоматско минусирање на задршки
 • Храна / Превоз / Регрес
 • Можност за дефинирање на прекувремена работа, работа во недела, работа на празник, ноќни часови
 • Дефинирање на отсуства: боледување / платено / неплатено
 • Ослободување согласно на законските прописи на Р.М.
 • Автоматска пресметка на процент и износ за минат труд
 • Автоматска пресметка на плата за сите вработени и поединечно за секој вработен
 • Автоматско генерирање на фајл за автоматско поврзување со МПИН софтверот на УЈП
 • ...


 • Прегледи во DigitSoft® LD
 • Платен список
 • Исплатна листа
 • Список по банки
 • Список за боледувања
 • М4
 • Извештај за секој тип на одбиток
 • Список за персонален данок
 • МБП Образец
 • Барање за плати и придонеси
 • ...


 • Контактирај не

  Ние во Дигит нудиме исклучителна услуга, исто таква каква што и самите би сакале да искусиме.

  Адреса

  Ген.М.Апостолски бр.24, Штип 2000 МК

  Телефони

  +389 32 388 355

  +389 78 853 013

  Е-маил

  info@digit.mk

  Вашата порака е испратена. Ви благодариме.
  Вашата порака не е испратена.