DigitSoft® MAШТО Е DigitSoft® MA

DIGITSOFT® MA е конечно, решение за секој магацин. Максимално автоматизан, брз и едноставен за работа!


ПРОДАВАЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦA

Операторот исто така може да креира сметки за правни лица (фактури) кои фискално се затвораат вирмански. Создадената сметка (фактура) автоматски влегува (ако сакате) во Трговската книга, а исто така го задолжува клиентот за износот на сметката (го зголемува долгот). Во случај да поседувате лиценца за финансиско сметководство (Главна книга и Благајна), оваа операција автоматски ја евидентира во Главната книга. Исто така може да се внесе и уплатата на клиентот.


МОЖНОСТИТЕ НА МАТЕРИЈАЛНОТО СМЕТКОВОДСТВО

Брзо креирање на лагер (збирн или по продажни единици), промет по артикли, материјална картикча за артикал, промет по добавувачи, најпродавани артикли, продажба од продавачи, месечни извештаи за продажба, периодични извештаи за продажба по група производи... Укрстувањето на извештаите е исто така возможно.


ПРЕСМЕТКА НА ДОБИВКА (BACK OFFICE)

Во деловната анализа, ние посветуваме посебно внимание не на приход туку на профит. Сите извештаи (по бренд, добавувач, комерцијалист, работник, возач, возило, група на стоки, кодови на стоки ...) прегледи за период или месечно, квартално, годишно... се пресметуваат од аспект на разликата во цената, а не само со гледна точка на приход (со или без ДДВ)


ВРСКА СО СМЕТКОВОДСТВО

Сите DigitSoft® програми работат на принципот на поврзување со Финансиските претпријатија. Така, преку креирање на сметка односно продажба преку дневни пазари од една страна, и изработка на влезни документ од друга страна, можете целосно да се автоматизирате водењето на Главната книга во Вашето сметководството, како и Книгата за Влезни и Излезни Сметки и Трговски книги (Вашето сметководство може и по пат на интернет да биде директно поврзани со Вашите податоци)


ДЕКЛАРАЦИИ, КОМЕРЦИЈА И СИГУРНОСНИ КОПИИ НА БАЗА

Програмата може да генерира Ваши декларации/етикети, па со користење на Баркод читач продажбата значително се забрзува. Преку PDA и слични уреди, комерцијалистите може да направат on-line нарачка на стоки од локацијата на клиентот. Системот е конфигуриран автоматски да креира резервна копија на база на податоци во интервали што ги одредувате: дневно, неделно ...


РАБОТА ВО МРЕЖА

Режимот на мрежа е целосно поддржан и се препорачува за маркети со повеќе наплатни и сервисни точки. Нема ограничувања за бројот на компјутери, PDA, таблети, фискални и POS печатари.


ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Корисникот може да ги креира следните видови на документи
 • Калкулација по влезни фактури (домашни)
 • Калкулација по влезни фактури (странски)
 • Излезни фактури (домашни)
 • Излезни фактури (странски)
 • Пописи
 • Вишоци и мањаци по попис
 • Менување на цени (нивелации)
 • Интерни приемници и испратници
 • Испратници
 • Профактури (понуди)
 • Нарачки
 • Рекламации
 • Како и голем број на документи кои се потребни во поединечни гранки, а не се неопходни за секојдневна работа (понуди, реверси, интерни калкулации, повратници, предатници и сл.)


 • Специфичност на DigitSoft® MA документите
 • Секој докуметн автоматски се снима при внесување на првата ставка во истио
 • При бришење на некој документ се враќа состојбата во сите помошникниги и лагер како никогаш да не ни биле изготвени (не постои потреба за сторнирање свен ако корисникот не го сака тоа)
 • Секој документ може било кога де се повика и во него да се направат исправки (секако ако корисникот има право да прави таква промена)
 • Сите документ може да се креира со коситење на баркод читач
 • Залиха и тоа на која страна (влез или излез)
 • Трговска книга, и тоа на која страна (задолжение или раздолжение)
 • КИФ – Книга на излезни фактури
 • КВФ – Книга на влезни фактури
 • Главна книга
 • На комитенти и тоа на која страна (долгови или побарување)
 • Сите документи можат многу лесно да се импортираат еден во друг, да речеме, после изготвената Испратница не мора да куцате Фактура, доволно е да ја имортирате (од Испратница)
 • .....


 • Специфичност на DigitSoft® MA прегледи
 • Лагер листа
 • Картица на роба (Kartica robe)
 • Дневник на роба (Dnevnik robe)
 • Промет на роба (Promet robe)
 • Анализа на промет по бренд, група, модел, тип, величина, бројка сериски броеви...
 • Анализа на промет по корисници, смени, работици, возачи, возила, баркодови....
 • Укрстени (комбинирани): промет по работни единици вкрстен со брендови, касиери, месеци, групи на роба (корисникот на програмот сам си креира анализа...)
 • Сите анализи и прегледи даваат можност за печатење и снимање на податоците во повеќе формати и се прикажани во графикони….
 • Прегледите содржат индикатори за вредност и тежина според една преглед (набавна цена и вредност, продажна цена и вредност, маржа и разлика во цена, бруто и нето тежина, количина и волумен, итн.)


 • Контактирај не

  Ние во Дигит нудиме исклучителна услуга, исто таква каква што и самите би сакале да искусиме.

  Адреса

  Ген.М.Апостолски бр.24, Штип 2000 МК

  Телефони

  +389 32 388 355

  +389 78 853 013

  Е-маил

  info@digit.mk

  Вашата порака е испратена. Ви благодариме.
  Вашата порака не е испратена.