БИЗНИС СТРАТЕГИЈА

Со оглед на тоа што производите и услугите стануваат потешки за диференцијација, брендирањето кое ја негува силната, доверлива слика може да помогне да се изгради поголема, поодговорна база на клиенти. Тимот на Digit за управување со брендот, маркетинг микс и алокација на ресурси повеќе од двојно ги зголемува стапките на раст на приходите.

Web y Metrícas

Најбрз начин да ги трансформирате Вашите бизнис резултати

Ние во Digit најпрво понудуваме план на акции за остварување на поставените цели. За имплементација на една стратегија имаме повеќе тактики. На пример, доколку вашата стратегија е да изградите бизнис со долгорочни односи со своите потрошувачи, тактиките со кои можеме да ја имплементираме таа стратегија може да бидат давање на дополнителни услуги за редовните потрошувачи, тренинг, долгорочни договори со поинкави цени итн. Секоја тактика се исполнува со активности кои имаат одредени датуми на остварување, одговорни лица за остварување на тие активности и потребни финансиски средства за остварување.




Ќе се обидеме да дефинираме еден приод во чекори кој ќе може да ви помогне да разберете за стратешко планирање во Вашиот бизнис и да ја промените тековната стратегија доколку ја имате или пак мислите дека ја имате.

1

Прва работа е да бидете сигурни дека сакате стратегија и дека ќе ја следите иако не сте задоволни со неа. Не ви треба стратегија која ќе седи во фиока и ќе фаќа прашина. Тогаш подобро и не губете време на стратегија.

2

Откако ќе се уверите дека имате стратегија која се следи потребно е да ја прилагодите за да таа иста стратегија претставува една проактивна стратегија, а не реактивна стратегија. Не размислувајте кој друг што направил. Размислувајте што Вие сакате да постигнете и направите.

3

Размислете што треба да направите за да ви даде најдобри резултати најбргу што може на една подолгорочна основа.

4

Откако ќе откриете што е тоа што ќе ви даде најдобри резултати најбргу на подолгорочна основа можете да размислувате за можните тактики.

5

Откако ќе се уверите дека имате стратегија која се следи потребно е да ја прилагодите за да таа иста стратегија претставува една проактивна стратегија, а не реактивна стратегија. Не размислувајте кој друг што направил. Размислувајте што Вие сакате да постигнете и направите.

6

За секоја тактика подгответе активности со рокови и одговорни лица за извршување на тие активности.

7

И секако на крај системско размислување. Воспоставете повратна врска за преку мерење и контрола на исполнување на стратегијата.



HotSpot

Едноставно и сигурно понудете бесплатен интернет.
Ние сме вашиот обезбедувач за стабилни WLAN решенија на локации од сите големини.

Дознај повеќе

Сервиси

Ние работиме исклучително блиску со нашите клиенти за да ги разбереме нивните уникатни деловни потреби и барања за проекти. Ова ни овозможува да развиваме високо квалитетни решенија на време и со предвиден буџет.

Софтверски солуции

За сите мали, средни и големи претпријатија.

Веб Девелопмент и Дизајн

Ние сме "едно решение" за сите ваши веб базирани потреби

Мрежи и HotSpot

Висок квалитет на проточност, стабилност и безбедност на податоците.

Бизнис стратегија

Нашиот маркетинг микс и алокација на ресурси повеќе од двојно ги зголемува стапките на раст на приходите.

Дијагностика и поправка

Дијагностика, поправка, надоградба, чистење од вируси, редовно одржување и друго на секаков вид на уреди.

Е-Продавница

Уште еден чекор напред кон опслужување на клиентите.

Контактирај не

Ние во Дигит нудиме исклучителна услуга, исто таква каква што и самите би сакале да искусиме.

Адреса

Сутјеска бр.48/4, Штип 2000 МК

Телефони

+389 32 388 355

+389 78 853 013

Е-маил

info@digit.mk

Вашата порака е испратена. Ви благодариме.
Вашата порака не е испратена.